“Wat ons zoal bezig houdt"


​Nieuw ‘People & Process Control Auditing’

Onze behavioural auditaanpak heeft inmiddels zijn waarde bewezen. Een groot aantal auditafdelingen heeft er nu ervaring mee opgedaan en al die ervaringen zijn zonder uitzondering positief. De aanpak leent zich uitermate goed voor het auditen van de gedrags- en cultuurkant van grote programma’s en projecten en relatief zelfstandige organisatieonderdelen. Een behavioural audit is echter geen ‘commodity’. We verwachten dat in de toekomst auditafdelingen met een gemiddelde omvang misschien twee of drie maal per jaar een dergelijke audit zullen uitvoeren.

Naast deze specifiek op gedrag en cultuur gerichte auditaanpak is er in auditkringen óók behoefte aan een meer geïntegreerde aanpak die de mogelijkheid biedt om reguliere audits uit te breiden met de audit van gedrag- en cultuuraspecten.

Onder de werktitel “People & Process Control Auditing’ werken we daarom al enige tijd aan een compleet nieuwe, geïntegreerde audit aanpak die aan deze behoefte voldoet. Tegelijkertijd ontwikkelen we een opleidingsprogramma dat auditors hiermee vertrouwd moet maken. Inmiddels ligt er een stevige basis waaraan we de komende maanden verder bouwen. Op dit moment benaderen wij auditafdelingen die geïnteresseerd zijn om zitting te nemen in een klankbordgroep die ons bij de verdere ontwikkeling wil begeleiden en de intentie hebben om t.z.t. aan een pilot te willen deelnemen. Auditafdelingen die hiervoor belangstelling hebben nodigen we graag uit zich hiervoor aan te melden via ons contactformulier.

Onze gegevens

Arnhemsebovenweg 40
3971 MK Driebergen-Rijsenburg
+31 343 52 41 11
info_mail

Openingstijden van ons secretariaat zijn maandag t/m donderdag van 09:00 tot 17:00 uur.

Adres t.b.v. navigatiesysteem: Mevrouw van Vollenhovenpark 36, Driebergen – Rijsenburg

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking, vul dan onderstaand formulier in. U hoort snel van ons!

My Image