Integrated People Process Auditing (IPPA)

Deze training is bedoeld voor internal auditors die in hun reguliere audits naar de kwaliteit van de interne beheersing ook aandacht willen besteden aan cultuur- en gedragsaspecten.

Integrated People-Process Audit:

  • Een audit naar de kwaliteit van de beheersmaatregelen met expliciete aandacht voor de wijze waarop betrokken organisatieleden deze ervaren en de gevolgen die dat voor de organisatie heeft.
  • Geeft gerichte informatie over gedrag en cultuur in relatie tot het auditobject.
  • Is gebaseerd op maatwerkreferentiekaders.
  • Onderzoekt het auditobject vanuit meerdere perspectieven en gezichtspunten.
  • Leidt tot een gefundeerd oordeel van de auditors over alle kritische people-process combinatie

Het training- en opleidingsprogramma is opgezet als een zogenaamd ‘blended learning’ programma. E-learning en classroom training vullen elkaar daarbij aan. De e-learning is gericht op kennisoverdracht. De classroom training staat in het teken van de toepassing daarvan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. de auditmethodiek met bijbehorende toolbox, communicatieve en interviewvaardigheden, rapportagevormen en terugkoppeling.

Aan de hand van een doorlopende ‘real life’ casus worden alle onderdelen van het deductief auditen van cultuur en gedrag doorlopen. Alle vaardigheden die nodig zijn om deze daarna zelfstandig uit te kunnen voeren komen aan de orde en worden geoefend. Deelnemers die het programma hebben doorlopen zijn in staat om in hun eigen organisatie succesvol een deductieve audit naar cultuur en gedrag uit te voeren. Indien gewenst kan de opleiding worden aangevuld met training of coaching-on-the-job. Na de 2-daagse training hebben de deelnemers gratis toegang tot de database met meer dan 80 gedragsaspecten, uitgewerkt in beoordelingscriteria en interviewvragen.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier onderaan deze pagina.

Als je wil deelnemen aan de training vul dan svp onderstaand inschrijfformulier in.