Kwalitatief interview: een kunst en een kunde

Voor Internal auditors is interviewen een belangrijke vorm van het verzamelen van data. In dit stuk willen we ‘kwalitatief interviewen’ als methode belichten. Deze vorm van interviewen passen we toe als een van de ontsluitingstechnieken van Behavioural Audits, maar komt ook van pas in ander maatwerkonderzoek. Denk bijvoorbeeld aan oorzaakanalyses. Het gaat om situaties waar het nodig is om diepgaande, rijke informatie op te halen, waarin je wilt begrijpen wat er werkelijk speelt.

Voor Internal auditors is interviewen een belangrijke vorm van het verzamelen van data. In dit stuk willen we ‘kwalitatief interviewen’ als methode belichten. Deze vorm van interviewen passen we toe als een van de ontsluitingstechnieken van Behavioural Audits, maar komt ook van pas in ander maatwerkonderzoek. Denk bijvoorbeeld aan oorzaakanalyses. Het gaat om situaties waar het nodig is om diepgaande, rijke informatie op te halen, waarin je wilt begrijpen wat er werkelijk speelt.

Kwalitatief interviewen

Kwalitatief interviewen is een vorm van informatieverzameling waarbij de interviewer uitgaat van een onderzoeksvraagstelling en probeert de leefwereld van de respondenten te doorgronden (Evers, 2007). De respondenten hebben hierin de ruimte om hun beleving over het onderzoeksonderwerp weer te geven en hierover uit te wijden.

Veel van de technieken van kwalitatief interviewen kunnen ook van pas komen in meer traditionele auditvormen waarbij gebruik gemaakt wordt van interviews. Ook in die situaties is het van belang dat de auditor een goed beeld heeft van de context en begrijpt wat er écht speelt, zeker als hij of zij van plan is oorzaken aan te geven en aanbevelingen te doen voor aangetroffen omissies. Zaken als vertrouwen en gunnen op betrekkingsniveau spelen in dat geval een bijna even grote rol als in een kwalitatief interview. En juist op dit niveau heeft de auditor een extra stap te zetten, omdat auditées dikwijls ervaring hebben met interviews waarbij de vragen impliciet al een norm of oordeel in zich droegen. Het vereist moed en zelfreflectie van de auditor en investering in andere technieken om ook interviews in meer reguliere audits tot het gewenste resultaat te laten leiden.

Veel van onze collega’s die we hebben getraind in ‘kwalitatief interviewen’ waren verrast toen ze zelf de technieken in hun eigen praktijk zijn gaan toepassen over de ‘opbrengst’ en het inzicht dat ze hiermee kregen in achtergronden en motieven. Zaken die bij de feedback naar de organisatie van groot belang bleken voor de acceptatie van het uiteindelijke auditresultaat.

Het kwalitatieve interview is een belangrijke ontsluitingstechniek van een behavioural audit. Het volledige artikel kan je downloaden in de bibliotheek (eerst registreren en/of inloggen!). Neem contact met ons op voor meer informatie. Hier vind je de link naar de training Kwalitatief interviewen.