Nieuws

Image
Categorie: IPPA

Vanaf 1 januari 2022 is de IPPA-toolbox ook toegangkelijk voor belangstellenden zonder de tweedaagse training te volgen. Er zijn twee licenties beschikbaar. Een licentie die recht geeft op onbeperkte toegang tot de toolbox voor 3 maanden en een voor 1 jaar.

Er zijn ook licenties beschikbaar die zijn voorzien van een e-learning waarin het ...

De toolbox van Intergated People Process Auditing 2.0 is nu voorzien van gedragsobservatie-instrumenten. Meer dan 80 gedragsaspecten waren al voorzien van beoordelingscriteria en honderden interviewvragen. Nu is een groot aantal daarvoor in aanmerking komende gedragsaspecten ook voorzien van:

  • een observatiestrategie
  • een ethogram ...
© 2022 Jan Otten