Nieuws

Image
Geschreven door: | Geplaatst op: | Categorie:

Behavioural auditing in 2020

In 2020 hebben we ondanks de coronamaatregelen een relatief groot aantal behavioural audits (BA) mogen begeleiden. Enkele zijn afgerond en andere worden begin dit jaar afgerond. Door de beperkingen die het kabinet ons heeft opgelegd hebben we enkele aanpassingen moeten doorvoeren aan het methodisch ontwerp van een BA. Dit betreft met name de gebruikte ontsluitingstechnieken en de validatieworkshop. Zo hebben we alle interviews en focusgroepen online uitgevoerd. Als je aandacht besteed aan een aantal (technische) aspecten van het interview verloopt een online interview zonder problemen en is de kwaliteit van de verkregen informatie van hetzelfde hoge niveau als die van interviews in reguliere omstandigheden. Overigens hebben we al ver voor de corona-epidemie veel interviews online gedaan, omdat BA's ook in internationaal opererende organisaties worden uitgevoerd. De kosten voor een interview in Hongkong of New York zijn erg hoog waardoor al snel het online alternatief aantrekkelijk werd. Wil je meer weten over online interviewen klik dan hier. Een uitdaging is het online faciliteren van een validatieworkshop. Maar ook hiervoor geldt dat met een aantal specfieke maatregelen en technieken kwalitief hoogstaande resultaten kunnen worden bereikt.

Hieronder een greep uit de behavioural auditonderwerpen in 2020:

  • Samenwerking in een ketenorganisatie
  • Ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers
  • Relatie bestuur en ondernemingsraad
  • Werklimaat op de werkvloer
  • Waarom worden incidenten niet, te laat en/of onvolledig gemeld?
  • Waarom wordt niet of te laat gerapporteerd en laat de opvolging te wensen over?

Naast de begeleiding van bovengenoemde audits hebben op het terrein van het onderzoeken van gedrag en culttur een groot aantal auditors opgeleid. Naast een tweetal ééndaagse workshops BA voor het IIA hebben we 4 meerdaagse BA-trainingen verzorgd. Naast de BA-trainingen hebben ook tientallen auditors na een IPPA-training in 2020 nu toegang tot onze IPPA-database met meer dan 80 in beoordelingscriteria en interviewvragen uitgewerkte gedragsaspecten. Wil je meer weten over onze opleidingen en trainingen klik dan hier.

Ook in 2021 zullen we nog wel enkele maanden te maken hebben met de lastige omstandigheden die de corona-epedimie met zich meebrengt. Wat ons betreft hoeft dit echter geen belemmering te zijn voor succesvol uitgevoerde behavioural audits.