Nieuws

Image

CAE-programma

In het voorjaar hebben we voor de eerste keer ons CAE-programma uitgevoerd. Het programma bestaat uit 4 dagen. Behalve de insteek (het Rijnlandse denken) wordt er veel aandacht besteed aan cultuur en gedrag. Dag 1 presenteert Leen Paape zijn visie op cultuur van organisaties en de rol van audit. Jan Otten neemt het middagdeel voor zijn rekening. Hij laat zien hoe audit op basis van de uitgangspunten van de cognitieve psychologie kan bijdragen aan structurele verbeteringen van cultuur en gedrag in de organisatie. Tijdens de afsluitende dag 4 besteedt Jan aandacht aan ontsluitingstechnieken die voor het onderzoeken van cultuur en gedrag van groot belang zijn. Aan de orde komen het kwalitatieve interview en de gestructureerde gedragsobservatie. In het najaar start het volgende CAE-programma. Klik hier voor meer informatie.