Nieuws

Image
Tag: webinar

De toolbox van Intergated People Process Auditing 2.0 is nu voorzien van gedragsobservatie-instrumenten. Meer dan 80 gedragsaspecten waren al voorzien van beoordelingscriteria en honderden interviewvragen. Nu is een groot aantal daarvoor in aanmerking komende gedragsaspecten ook voorzien van:

  • een observatiestrategie
  • een ethogram ...
© 2021 Jan Otten