My Image

Deze website is een gespecialiseerd onderdeel van acs.nl. Met deze website willen wij bijdragen aan de verdere ontwikkeling van twee onderwerpen die de auditwereld al lang bezig houden: het denken over èn het onderzoeken van ‘soft controls’.
We laten je kennis maken met de ontwikkeling van Behavioural Auditing, een voor ons land relatief nieuw vakgebied. Een behavioural audit (in Amerikaans-Engels: Behavioral Audit) is een neutraal en deugdelijk onderzoek dat erop gericht is inzicht te krijgen in het gedrag van organisatieleden en daarover te rapporteren met als doel het beïnvloeden van het sociaal-psychologische klimaat en de organisatiecultuur. Behavioural Auditing maakt gebruik van concepten, onderzoeksmethoden en technieken die in de diverse stromingen van de sociale wetenschappen de afgelopen decennia zijn ontwikkeld.

Interesse in Behavioural Auditing? Wij verzorgen (gratis!) kennismakingsworkshops. Meer info… ×

Trainingen

De data van de voorjaarseditie van de masterclass Behavioural Auditing zijn 13-14 maart, maart, 3 en 4 april april en 18 en 19 april 2017. Lees meer…

Bijna iedere auditor kent inmiddels wel de term, maar wat behavioural auditing precies inhoudt is minder bekend. ACS Behavioural Auditing biedt nu korte in house kennismakingsworkshops aan. Aan de hand van een recent door ons uitgevoerd onderzoek doorlopen we alle stappen van het onderzoeksproces vanaf de intake tot en met de rapportage. Na afloop hebben auditors goed zicht gekregen op wat een dergelijk onderzoek inhoudt en heeft de IAD voldoende informatie om de toegevoegde waarde van dit type audit te kunnen inschatten voor de eigen organisatie. Aan deze workshop zijn géén kosten verbonden. Lees meer…

Ondersteuning

Naast het volgen van onze masterclass en trainingen dragen we onze kennis en ervaring ook over door het begeleiden van behavioural audits. Deze training-on-the-job vraagt maatwerk.

Op de Publicaties pagina kun je een ‘slidedoc’ downloaden waarin we onze visie op gedraggerelateerde beheersingsvraagstukken geven en uitleggen hoe deze kunnen worden onderzocht. Verder beschrijven we in de vorm van een casus hoe we een auditteam hebben ondersteund bij de uitvoering van een behavioural audit.

Publicaties

We publiceren regelmatig. Onze artikelen en overige publicaties vind je op de Publicaties pagina. Om ze te kunnen downloaden moet je je aanmelden en inloggen.

Ook ons nieuwste artikel vind je op onze publicatie pagina:
"Behavioural auditing in de compliancepraktijk"

Nieuws


Externe toetsing op gedrag en cultuur

Als bestuurder of commissaris van een onder DNB of AFM toezicht staande onderneming wilt u niet voor verrassingen komen te staan als de toezichthouder langskomt. Toezicht op gedrag en cultuur is relatief nieuw. Veel financiële instellingen voelen zich daarbij nog niet echt comfortabel.
ACS Behavioural Auditing & Consulting en ACS SuperVision Consult hebben hun expertise op het terrein van gedrag en cultuur gebundeld in een programma aanbod waarmee u zich op een effectieve manier kunt kunt voorbereiden op het bezoek van de toezichthouder en dit met vertrouwen tegemoet kunt zien.
Dit programma bestaat uit twee modules die afzonderlijk of in combinatie met elkaar kunnen worden ingezet. Lees meer...


Sreenshot van de e-training

In de e-training worden alle onderdelen van een interview op een effectieve en een niet-effectieve wijze gespeeld door professionele acteurs. Hierboven zie je een scene waarin de ‘auditor’ in gesprek is met de ‘manager’.

'Professioneel onderzoekende gesprekken voeren in de auditpraktijk'

Het onderzoekende gesprek als ontsluitingsmethode is de afgelopen jaren een steeds belangrijkere bron van informatie voor auditors geworden. Uit een onlangs door ons afgerond onderzoek naar leerbehoeften van auditors op het terrein van onderzoek naar houding en gedrag in organisaties blijkt dat hoofden van interne auditfuncties (IAF’s) communicatieve vaardigheden als één van de belangrijkste ontwikkelpunten voor auditors beschouwen. Wij hebben de afgelopen jaren veel collega's mogen trainen in het voeren van dergelijke gesprekken. Tijd is daarbij altijd een probleem. Tijd is echter nodig om te oefenen en de aanpak 'in de vingers' te krijgen. Goede onderzoekende gesprekken voeren doe je nu eenmaal niet zo maar. Het is wat dat betreft net als zwemmen. Dat leer je ook niet uit een boekje. Oefenen, oefenen, feedback krijgen, daar gaat het om. We zijn daarom blij met de nieuwe door ons ontwikkelde e-training "Het voeren van onderzoekende gesprekken". Het stelt deelnemers aan onze opleidingen in staat om op een tijdstip dat hen schikt en in hun eigen tempo alvast vertrouwd te raken met de aanpak èn inzicht te krijgen in veel gemaakte fouten. Het rendement van de daarop volgende trainingssessies is nu veel groter. Lees meer…

Blog


"Trail blazing, innovative and a must have for auditors"
San Croonenberg RA volgde de voorjaarsaflevering van de Masterclass Behavioural Auditing 2016 en schreef bovenstaande reactie op haar ...
Volledig vernieuwde versie e-training 'Het voeren van onderzoekende gesprekken'
Onlangs hebben we onze e-training 'Het voeren van onderzoekende gesprekken' volledig vernieuwd. Bovendien is van deze training nu ook een ...
BA in uitvoering
Dit najaar zijn we gestart met de ondersteuning van enkele Internal Auditfuncties bij de uitvoering van Behavioural Audits. Eén ...

Recente opdrachten


 • Audit cultuurprogramma

  Onlangs hebben we een auditteam begeleid bij de uitvoering van een behavioural audit naar de effectiviteit van een cultuur- en gedragsprogramma dat een jaar eerder was gestart. Na de audit heeft de algemeen directeur een persoonlijke brief geschreven aan alle leden van de organisatie en geadresseerd naar het huisadres van de betrokkenen. In de brief werden 10 verbeterstappen aangekondigd en beschreven om de effectiviteit van het cultuurprogramma in 2016 te verbeteren.

 • Interviewtraining IAD

  De medewerkers van een IAD van een grote internationaal opererende organisatie hebben we mogen trainen in het voeren van onderzoekende gesprekken. Deze stonden in het teken van de root-cause-analysis. Voorafgaand aan de training hebben de deelnemers onze nieuwe e-training uitgevoerd.

 • Inhouse training Behavioural Auditing IAD Financial

  Onlangs hebben we 12 medewerkers van een omvangrijk financial mogen trainen in het uitvoeren van Behavioural Audits. De deelnemers waren enthousiast en gaan er mee aan de slag.
  Begin juni gaan we ook een dag verzorgen om de overige medewerkers van de IAD ‘bij te praten’.

 • Nieuwjaarsbijeenkomst LIO

  My Image

  Een citaat uit het verslag van de bijeenkomst: “Organisatie-psycholoog en bedrijfskundige, Jan Otten van ACS,  hield tijdens zijn interactieve workshop een boeiend betoog over mentale modellen; de drijfveren voor het gedrag van mensen. Met behulp vanbehavioural audits (kwalitatief onderzoek) is het mogelijk om inzicht te krijgen in deze drijfveren en kunnen de auditrapporten leiden tot een duurzame gedragsverandering.  Hiervoor hoef je als auditor geen gedragswetenschapper te zijn maar het is bij deze aanpak wel belangrijk om je eigen mentale model uit te schakelen tijdens de interviews, aldus Otten. Het is gewoon een kwestie van doen.”

Arnhemsebovenweg 40
3971 MK Driebergen
0343-524111
info@behaviouralauditing.nl

© jano, maart 2016