Trainingen

“Het belangrijkste resultaat van elke opleiding is zelfkennis.”

(E. von Feuchtersleben, 1806-1849)

Voor persoonlijke ontwikkeling én een beter bedrijfsresultaat

Onze trainingen zijn gericht op professionals die werkzaam zijn als auditor, controller, risk manager en compliance officer. De focus ligt op het onderzoeken en duurzaam verbeteren van gedrag en cultuur in organisaties. Onze trainingen verbreden het palet van de professional en vergroten daardoor zijn of haar toegevoegde waarde voor de organisatie.

Indien gewenst kunnen we onze trainingen ook verzorgen in het Engels.

Cultuur

Behavioural auditing

Met een Behavioural Audit (BA) onderzoekt de auditprofessional de drijfveren die verantwoordelijk zijn voor het denken en doen van de mensen in de organisatie met als doel te komen tot duurzame verbetering van de cultuur en het werkklimaat.

IPPA database

Integrated people process auditing (IPPA)

Deze training is bedoeld voor auditprofessionals die in hun reguliere audits naast de kwaliteit van de interne beheersing ook aandacht willen besteden aan cultuur- en gedragsaspecten.

Kwalitatief interviewen

Kwalitatief interviewen

Kwalitatief interviewen is een kunst en een kunde. In deze training leer je wat een onderzoekend gesprek succesvol maakt.

Effectieve gespreksvoering

Effectieve gespreksvoering

Deze training wil professionals houvast bieden in voor hen lastige en complexe gesprekssituaties. Doel van de training is het vergroten van het inzicht in kritische aspecten van de gespreksvoering en het ontwikkelen c.q. vergroten van de vaardigheden die nodig zijn om daar niet alleen adequaat, maar vooral ook constructief op te kunnen reageren.

Gestructureerde gedragsobservatie

Gestructureerde gedragsobservatie

Gedragsobservatie levert eerstehands informatie en is een onmisbare vaardigheid voor de professional die 'triangulatie' hoog in het vaandel heeft staan. Deze training is een verdieping van de IPPA-training waarbij een aantal gedragsaspecten worden onderzocht door gestructureerde gedragsobservatie.

Kwalitatieve data-analyse

Auditprofessionals hebben veelvuldig te maken met kwalitatieve data, zoals gegevens die verkregen zijn door interviews. Deze training is gericht op de verwerking van deze gegevens om te komen tot deugdelijke bevindingen.