Ondersteuning & advies

Ondersteuning en advies

Onze ondersteuning bestaat voornamelijk uit het begeleiden van audits naar gedrag en cultuur. Ook tijdens een begeleidingsopdracht dragen we onze kennis graag over in de vorm van ‘training-on-the-job’. Je kunt contact met ons opnemen als je meer wil weten over onze dienstverlening.

Training-the-job

Training on the job (ook wel ‘learning on the job’) vindt, zoals de naam al suggereert, plaats in de normale werksituatie. De leerprocessen zijn ingebed in de werk- of auditpraktijk. We werken dus samen aan een behavioural audit. Daarbij worden achtergrondkennis, aanpak en instrumenten tijdens de uitvoering van de audit overgedragen. Het auditteam bestaat gewoonlijk uit 1 tot 3 medewerkers van de auditafdeling. Het team wordt niet alleen gecoacht door een adviseur van ACS. We steken ook de handen uit de mouwen en werken daadwerkelijk mee om van de audit een gezamenlijk succes te maken.

Deze praktijkgerichte trainingsvorm is behoorlijk intensief, maar tegelijkertijd zeer effectief. Dit geldt vooral voor behavioural audits. Meestal is onze bemoeienis bij een tweede behavioural audit aanzienlijk minder en bij de derde behavioural audit beperkt tot enkele overlegsituaties. Deze vorm van kennisoverdracht heeft in veel situaties grote voordelen ten opzichte van ‘studerend leren’.

70 : 20 : 10 - methode

Onze visie op kennisoverdracht door traing-on-the-job wordt vormgegeven door de zogenaamde 70:20:10-methode. Deze methode verdeelt het leertraject in een drietal percentages.
10 procent bestaat uit formeel leren in de vorm van enkele gestructureerde leermodules (vaak in de vorm van e-learnings) om de theoretische achtergronden uit de doeken te doen. 20 procent voor sociaal leren (samenwerken, coachen en het aanleveren en verwerken van feedback). 70% voor het leren op de werkplek door als auditcollega’s samen behavioural audits uit te voeren.

Het onderzoeken van cultuur en gedrag ook op jouw auditpalet?

Wij onderstenen je door training-on-the-job!