“Wat ons zoal bezig houdt"


Behavioural Auditing in Ethical Boardroom

In het winternummer 2018 van het Britse Ethical Boardroom is een artikel over Behavioural Auditing gepubliceerd. Dit Engelstalig artikel geeft een mooi overzicht wat Behavioural Auditing is. Een aanrader voor iedereen die snel over de hoofdlijnen van Behavioural Auditing geïnformeerd wil worden. Ga naar publicaties om het artikel te downloaden.

IPPA nadert voltooiing

De afgelopen jaren hebben we geconstateerd dat veel internal auditors een enorme behoefte hebben aan een geïntegreerde aanpak waarbij gedrag- en cultuuraspecten op een verantwoorde wijze worden 'meegenomen' in een reguliere audit. We hebben enkele maanden gewerkt aan de ontwikkeling van zo'n aanpak, waarbij we zijn ondersteund door een klankbordgroep van hoofden IAD en senior auditors. We zijn nu zover dat Integrated People Process Auditing (IPPA) het levenslicht kan zien.

We hebben het auditen van gedrags- en cultuuraspecten onderdeel gemaakt van de ACS auditmethodologie en zodanig uitgewerkt dat alle denkbare cultuur- en gedragsaspecten geaudit kunnen worden. Bovendien hebben we op veler verzoek de aanpak ook uitgewerkt en geconcretiseerd voor het DNB cultuurmodel, 'de ster' van Muel Kaptein (KPMG) en het Risk Culture Framework van Mckinsey.

IPPA is niet alleen een doordachte theorie, maar ook een op de praktijk gerichte training, die bestaat uit de volgende onderdelen:

  • E-learnings, gericht op het verkrijgen van inzicht in de theorie en bijbehorende concepten;
  • Twee classroom sessies gericht op het toepassen en het oefenen van de theorie.
  • (optioneel) Training-on-the-job.

Heb je interesse? We informeren je graag over de mogelijkheden!

Masterclass Behavioural Auditing voorjaar 2018

De data van de classroom sessies van de open inschrijving Masterclass Behavioural Auditing zijn bekend:

  • blok 1: 26 en 27 maart;
  • blok 2: 9 en 10 april;
  • blok 3: 23 en 24 april.

Meer weten? Klik hier!

Integrated People Process Auditing (IPPA)

We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat veel auditors behoefte hebben aan een systematiek om gedrag- en cultuuraspecten te integreren in hun reguliere audits. Een Behavioural Audit is daarvoor minder geschikt. Een dergelijke audit zien we meer als 'stand alone' audit. We zijn daarom een poos geleden aan de slag gegaan om een aanpak te ontwikkelen die wel kan worden opgenomen in een 'normale' audit: de Integrated People Process Audit. We hebben ons bij de ontwikkeling van deze aanpak laten bijstaan door een klankbordgroep van ervaren senior auditors en hoofden van auditdiensten. Begin februari hopen we het eindresultaat te kunnen presenteren aan de klankbordgroep.

Het 'eindproduct' zal onder meer bestaan uit een 'blended' trainingsprogramma. Om de theorie onder de knie te krijgen ontwikkelen we een e-learningprogramma. In een daarop volgende tweedaagse 'classroom sessie' is ruimte voor verdieping en zal veel praktijkgerichte oefening plaatsvinden. Ten slotte zullen de fijne kneepjes worden bijgebracht in de vorm van training-on-the-job.

Interesse? Neem contact met ons op!

Een behavioural audit naar gedrag en cultuur van een woningcorperatie

Eind vorig jaar zijn we met een auditteam van de wooncoperatie gestart met een behavioural audit. De organisatie is onlangs gestart met een cultuurprogramma en de audit dient als een 0-meting. Over 2 jaar wordt de audit herhaald. Dan zal blijken wat het programma en mogelijk andere maatregelen heeft opgeleverd.

Over enkele weken sluiten we de audit af zoals te doen gebruikelijk met een validatieworkshop.

Toon meer berichten

Onze gegevens

Coöperatie ACS Partners U.A.
Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht
+31 343 52 41 11
info_mail

Als bezoeker kunt u, indien beschikbaar, parkeren op een van de tien bezoekersplekken op het parkeerterrein. U kunt ook (kosteloos) parkeren in de wijk (ter hoogte van Ravellaan 96).

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking, vul dan onderstaand formulier in. U hoort snel van ons!

My Image