Kwalitatief interviewen
Bahavioural auditing

Kwalitatief interview: een kunst en een kunde

Voor Internal auditors is interviewen een belangrijke vorm van het verzamelen van data. In dit stuk willen we ‘kwalitatief interviewen’ als methode belichten. Deze vorm van interviewen passen we toe als een van de ontsluitingstechnieken van Behavioural Audits, maar komt ook van pas in ander maatwerkonderzoek. Denk bijvoorbeeld aan oorzaakanalyses. Het gaat om situaties waar het nodig is om diepgaande, rijke informatie op te halen, waarin je wilt begrijpen wat er werkelijk speelt.

Bahavioural auditing

Behavioural audit en de Q-methode

Met de Q-methode kunnen subjectieve onderwerpen op een betrouwbare en gedetailleerde manier in beeld worden gebracht. De achterliggende gedachte van de methodiek is dat subjectieve beoordelingen het best onderzocht kunnen worden door ze tegen elkaar af te laten wegen. Hierdoor wordt informatie achterhaald over de relatieve perceptie van een respondent.

Cultuur
Bahavioural auditing

Hoe audit het denken en doen duurzaam kan veranderen

In dit bericht wordt ingegaan op hoe mensen volgens de cognitieve psychologie denken en handelen. In het bijzonder wordt de wijze waarop mensen leren van hun fouten nader toegelicht en
de bijdrage die de auditfunctie met een behavioural audit daaraan kan leveren.